รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Ayudhya Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 31st March at 10.30 am & 1st April 2018 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 29th - 31st March at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 29 - 31 มีนาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring: Featuring wide range of area over 2,000 lots with starting prices over 20,000,000 THB. (€500,000) including the hottest tropic on the market with over 1,000 lots "Collectibles in the Reign of King Bhumibol".

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring over 150 lots of rare archives proofs, specimen from Waterlow, Harrison, Helio Courvoisier. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent collection graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Large selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Large selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Chinese Imperial and large modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 10-95)
Saturday 31st March 2018 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-78 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 79-91 Print this section catalogue
SECTION 3 ARCHIVE PROOFS - SPECIMEN - RELATED DOCUMENTS ปรู๊ฟ - ตัวอย่าง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง 92-303 Print this section catalogue
SECTION 4 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 304-341 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 342-477 Print this section catalogue
SECTION 6 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 478-669 Print this section catalogue
SECTION 7 STAMP MIXED LOTS ายการสแตมป์รวม 670-718 Print this section catalogue
SECTION 8 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 719-804 Print this section catalogue
SECTION 9 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 805-823 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 824-849 Print this section catalogue
SECTION 11 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 850-870 Print this section catalogue
SECTION 12 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 871-892 Print this section catalogue

Session 2: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้า 96-121)
Saturday 31st March 2018 at 3.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 13 BANKNOTE SERIES I - II ธนบัตร รุ่น 1 - 2 893-926 Print this section catalogue
SECTION 14 BANKNOTE SERIES III - VIII ธนบัตร รุ่น 3 - 8 927-1009 Print this section catalogue
SECTION 15 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 1010-1117 Print this section catalogue
SECTION 16 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1118-1142 Print this section catalogue
SECTION 17 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 1143-1200 Print this section catalogue
SECTION 18 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1201-1225 Print this section catalogue
SECTION 19 BANKNOTE MIXED LOTS รายการธนบัตรรวม 1226-1245 Print this section catalogue

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 122-138)
Sunday 1st April 2018 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 20 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 1246-1448 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 1449-1469 Print this section catalogue
SECTION 22 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 1470-1498 Print this section catalogue

Session 4: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA AMULETS - ARTIFACTS - THAI GOLD COINS -
พดด้วง - เงินโบราณ - พระเครื่อง - พระพุทธรูป - เหรียญทองคำ (หน้า 139-163)
Sunday 1st April 2018 at 11.15 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 23 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 1499-1523 Print this section catalogue
SECTION 24 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1524-1549 Print this section catalogue
SECTION 25 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1550-1581 Print this section catalogue
SECTION 26 BUDDHA AMULETS & CASTING ALLOYS พระเครื่อง และ พระพุทธรูป 1582-1744 Print this section catalogue
SECTION 27 CASTING ALLOYS & ARTIFACTS พระพุทธรูป รูปหล่อ และอื่นๆ 1745-1777 Print this section catalogue
SECTION 28 THAI GOLD COINS หรียญกษาปณ์ทองคำ 1778-1877 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 164-173)
Sunday 1st April 2018 at 1.15 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 29 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 1878-1943 Print this section catalogue
SECTION 30 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 1944-2002 Print this section catalogue
SECTION 31 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2003-2009 Print this section catalogue
SECTION 32 WATCHES นาฬิกา 2010-2014 Print this section catalogue

Session 6: THAI COINS RAMA IV-VIII (1851-1946) - MEDALS & ROYAL DECORATIONS -
เหรียญกษาปณ์ไทย
รัชกาลที่ 4- 8 (พ.ศ. 2394-2489) -
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย (หน้า 174-198)
Sunday 1st April 2018 at 2.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 33 COIN: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญกษาปณ์ .4-ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 2015-2131 Print this section catalogue
SECTION 34 MEDALS: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญที่ระลึก ร.4 -ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 2132-2176 Print this section catalogue
SECTION 35 MEDALS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญที่ระลึก ร.๙ (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 2177-2394 Print this section catalogue

Session 7: THAI COINS RAMA IX (1946-PRESENT) - เหรียญกษาปณ์ไทย รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน) (หน้า 199-216)
Sunday 1st April 2018 at 4.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 36 COINS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2489-ปัจจุบัน) 2395-2591 Print this section catalogue
SECTION 37 COINS MIXED LOTS รายการเหรียณรวม 2592-2695 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.
29th March - 1st April 2018 @ Ayudhaya Room:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready
to meet new colleagues and ready for onsite submission.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai