รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2703 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1903 & 1908 French Magazine “Le Petit Journal” issued 7 June 1903 and 30 August 1908 with picture in colour of “The car racing of Paris-Madrid” and “Wilbur Wright's First Flight in France” respectively. Nicely housed on sunken card. (2)
2446 & 2451 หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2446 และ 30 สิงหาคม 2446 มีภาพสี “การแข่งรถของปารีส - มาดริด” และ “เที่ยวบินแรกของ Wilbur Wright ในประเทศฝรั่งเศส” ตามลำดับ ติดบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (2)

Auction Result for LOT NO:1:   unsold

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 11 books on Ceramic Ware of Siam and China, Architecture by Sumet Jumsai, and Historical Sites of Southeast Asia. Good for reference. Inspection suggested. (11)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 11 เล่มเกี่ยวกับ Ceramic Ware of Siam and China, Architecture โดย Sumet Jumsai, และ Historical Sites of Southeast Asia. เหมาะสำหรับอ้างอิง ควรตรวจสอบ (11)"

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 3 books included 1961 The Siam Society Vol. IX and Vol. X featuring “The Coinage of Siam” and “Studies of Old Siamese Coins” respectively, and 1972 “Bullets” by Air Vice Marshal Sadab Thirabutr. All softbound cover, 16x21 cm. The first two text in English, size 18x25 cm., 134 pages and 148 pages respectively. The third one text in Thai, size 16x21 cm. and 84 pages. All with B&W illustrations. Good for reference. F.(3) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย 1961 สยามสมาคม เล่มที่ 9 และเล่มที่ 10 เรื่อง “The Coinage of Siam” และ “Studies of Old Siamese Coins” ตามลำดับ, และ 1972 “เงินพดด้วง” โดย พลอากาศตรี สดับ ธีระบุตร ทุกเล่มปกอ่อน สองเล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษ ขนาด 18x25 ซม., หนา 134 หน้า และ 148 หน้า ตามลำดับ เล่มที่สามเป็นภาษาไทย ขนาด 16x21 ซม. และ 84 หน้า ทุกเล่มทีภาพประกอบขาวดำ เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(3) "

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 3 books regarding HRH Chakrabongse Prince of Bishnulok included mourning book, original French newspaper reporting about his death and a book on his life on the occasion of monument opening ceremony of HRH Chakrabongse. Very interesting. (3)"
หนังสือ - หนังสือ 3 เล่มเกี่ยวกับ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารท ประกอบด้วย หนังสือที่ระลึกงานพระศพ หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็นภาษาฝรั่งเศส และหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ น่าสนใจมาก (3)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 32 mourning books of prominent public figures included HRH Prince Chalermpol Tikhamporn, Major General Pramarn Adireksarn, Utain Techapaiboon, Dr. Taworn Pornprapa, Kampol Watcharapol, Suvit Wanglee, Yook Na Thalang,Khunying Prapasri Kamlungek, Tiam Chokwatana, etc. Both hardbound and softbound coverห. Size 15x22 cm. to 22x30 cm. Text in Thai with either B&W or colour illustration. Low starting price. Excellent condition. F.(32) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่ระลึกงานศพ 32 เล่มต่างกัน ของคนที่มีชื่อเสียงในสังคม อาทิเช่น พลตรี พระเจ้างวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร, พลเอก/พลตำรวจเอกประมาร อดิเรกสาร, อุเทน เตชะไพบูลย์, ดร. ถาวร พรประภา, กำพล วัชรพล, สุวิทย์ หวั่งหลี, ยุกต์ ณ ถลาง, ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก, เทียม โชควัฒนา เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 15x22 ซม. ถึง 22x30 ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี สภาพดีมาก ราคาเริ่มต้นต่ำมาก ควรตรวจสอบ F.(32) "

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books included 1. 2000 “Thai Stamp 2000” standard catalogue of Thai Postage stamp by Sakserm Siriwong bilingual with colour illustrations 192 pages softbound size 18x26 cm.; 2. 1986 “Is it genuine?” by John Bly text in English 224 pages with B&W and colour illustrations hardbound size 19x27 cm.; 3. 2000 “Siamese Impressions” auction catalog by Christie's Thailand text in English with B&W and colour illustrations 129 pages softbound cover size 21x27 cm.; and 4. 2001 “A Century of Thai Cinema” compiled by Dome Sukwong and Sawasdi Suwannapak text in English 112 pages with B&W and colour illustrations hardbound cover size 28x39 cm. Very good condition. Low starting price. F.(4)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2543 “แสตมป์ไทย 2543” คู่มือการสะสมแสตมป์ไทย โดยศักดิ์เสริม ศิริวงศ์ สองภาษา ภาพประกอบสี หนา 192 หน้า ปกอ่อน ขนาด 18x26 ซม.; 2. 1986 “Is it genuine?” โดย John Bly ภาษาอังกฤษ หนา 224 หน้า ภาพประกอบขาวดำและสี ปกแข็ง ขนาด 19x27 ซม.; 3. 2000 “Siamese Impressions” คู่มือประมูลโดย Christie's Thailand ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบขาวดำและสี หนา 129 หน้า ปกอ่อน ขนาด 21x27 ซม.; และ 4. 2001 “A Century of Thai Cinema” เรียบเรียงโดย Dome Sukwong และ Sawasdi Suwannapak ภาษาอังกฤษ หนา 112 หน้า ภาพประกอบขาวดำและสี ปกแข็ง ขนาด 28x39 ซม. สภาพดีมาก ราคาเริ่มต้นต่ำ F.(4)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 55 miscelenous topics included 15 each of Chinese text, 12 each of English text such as “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” by Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” by Melanie Chew, etc. and 28 Thai text included “Legend of Thai Television” by Jumnong Rungsikul, “Sampeng: History of Chinese Communities in Bangkok” by Supang Chunvanich, etc. Both hardbound and softbound copy. Size 12x16 cm. to 28x38 cm. Excellent condition. F.(55) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือหลากหลายเรื่องราว 55 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือภาษาจีน 15 เล่ม, หนังสือภาษาอังกฤษ 12 เล่ม เช่น “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” โดย Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” โดย Melanie Chew, เป็นต้น และเป็นภาษาไทย 28 เล่ม ประกอบด้วย “ตำนานโทรทัศน์ไทย” โดย จำนง รังสิกุล, “สำเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ” โดย สุภางค์ จันทวานิช เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 12x16 ซม. ถึง 28x38 ซม. สภาพดีมาก F.(55) "

Auction Result for LOT NO:7:   unsold

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot 4 books included 1. (1860?) “The Comic History of Rome” by Gilbert A'Beckett, 418 pages with B&W and colour plate illustrations; 2. The Savoy Opera” by Perch Fitzgerald, 1st Edition, 248 pages with B&W illustrations; 3. 1905 “Old Provence” by Theodore Andrea Cook, 1st Edition 2 volumes. Vol 1: 327 pages and Vol. 2: 428 pages, with B&W illustrations and map; 4. 1910 “Instruments of the Modern Orchestra & Early records of the Precursors of the Violin Family” by Kathleen Schlesinger, 1st Edition 2 volumes, Vol. 1 and Vol. 2 total 658 pages with B&W illustrations. Hardbound cover, size 14x20 cm. - 17x25 cm. Text in English. Fine. Low starting price only 250 THB/book. Inspection suggested. F.(6) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. (1860?) “The Comic History of Rome” โดย Gilbert A'Beckett, 418 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำและเพลทสี; 2. The Savoy Opera” โดย Perch Fitzgerald, พิมพ์ครั้งแรก, 248 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ; 3. 1905 “Old Provence” โดย Theodore Andrea Cook, พิมพ์ครั้งแรก มี 2 เล่ม เล่มแรก: 327 หน้า และ เล่มที่สอง: 428 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำและแผนที่; 4. 1910 “Instruments of the Modern Orchestra & Early records of the Precursors of the Violin Family” โดย Kathleen Schlesinger พิมพ์ครั้งแรก มี 2 เล่ม เล่มแรกและเล่มที่สองรวมกัน 658 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 14x20 ซม. - 17x25 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำเพียงเล่มละ 250 บาท ควรตรวจสอบ F.(6) "

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 10 books and magazines about cars. Books included 1. 2001 “The Car: A Book of Classic Motors” by Martin Buckley, text in English with B&W and colour illustrations, 256 pages, softbound cover, size 23x30 cm.; and 2. 1997 “Mercedes” text by Hartmut Lehbrink, 2 volumes 700 pages with colour illustrations, text in 3 language including English, hardbound cover and size 27x33 cm. Magazines included 1. “What Car? Road Test Directory”; 2. “Classic & Sports Car”; 3. “EVO The Thrill of Driving”; 4. “Practical Classics”; etc. Also “The New Guinness Book of Records 1995” in hardbound cover, text in English with colour illustrations, 311 pages, size 23x31 cm. Good for car lovers. (10) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือและวารสารเกี่ยวกับรถยนต์รวม 10 เล่ม หนังสือประกอบด้วย 1. 2001 “The Car: A Book of Classic Motors” โดย Martin Buckley, ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบขาวดำและสี หนา 256 หน้า ปกอ่อน ขนาด 23x30 ซม., และ 2. 1997 “Mercedes” คำบรรยายโดย Hartmut Lehbrink มี 2 เล่มรวมหนา 700 หน้าพร้อมภาพประกอบสี เป็น 3 ภาษารวมภาษาอังกฤษด้วย ปกแข็ง ขนาด 27x33 ซม. วารสารประกอบด้วย 1. “What Car? Road Test Directory”; 2. “Classic & Sports Car”; 3. “EVO The Thrill of Driving”; 4. “Practical Classics”; เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือ “The New Guinness Book of Records 1995” ปกแข็ง เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสี หนา 311 หน้า ขนาด 23x31ซม.pเหมาะสำหรับคนรักรถยนต์ (10) "

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 10 First Edition books included 1. 1951 “This Was The Old Chief's Country” by Doris Lessing, 256 pages; 2. 1953 “Virgin In Flames” by Sax Rohmer, 204 pages; 3. 1960 “A Tourist in Africa” by Evelyn Waugh, 167 pages with illustrations,etc. All hardbound cover, size 13x19 cm. - 14x20 cm. Text in English. Mostly without illustration. Fine. Low starting price only 250 THB/book. Inspection suggested. F.(10)"
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือพิมพ์ครั้งแรก 10 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1951 “This Was The Old Chief's Country” โดย Doris Lessing, 256 หน้า; 2. 1953 “Virgin In Flames” โดย Sax Rohmer, 204 หน้า; 3. 1960 “A Tourist in Africa” โดย Evelyn Waugh, 167 หน้าพร้อมภาพประกอบ เป็นต้น ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 13x19 cm. - 14x20 cm. เป็นภาษาอังกฤษ Text in English. ส่วนใหญ่ไม่มีภาพประกอบ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมากเพียงเล่มละ 250 บาท ควรตรวจสอบ F.(10)"

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 2 books included 1. 2003 “150th Anniversary of King Chulalongkorn” 280 pages with illustrations, size 22x30 cm.; and 2. 2001 “Garuda” 292 pages with colour illustrations, size 26x34 cm. Hardbound cover, text in Thai. Good for reference and library. Very interesting. (2) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2546 “เทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช” หนา 280 หน้าพร้อมภาพประกอบสี ขนาด 22x30 ซม., 2. 2544 “ครุฑ” หนา 292 หน้าพร้อมภาพประกอบสี ขนาด 26x34 ซม. ปกแข็ง เป็นภาษาไทย เหมาะสำหรับอ้างอิงและห้องสมุด น่าสนใจ (2) "

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 1700

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 3 books included 1. 1925 “Poor Cecco” by Margery Bianco, 1st Edition, 175 pages with B&W illustrations; 2. 1969 “Sixth Erotic Engravings From Juliette” by Marquis De Sade, 60 pages with B&W illustrations and without text; and 3. 1976 “Edmund Dulac” by Colin White, 1st Edition, 205 pages with B&W illustrations. Hardbound cover, size 20x26 cm. - 24x29 cm. Text in English. Fine. Inspection suggested. F.(3) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1925 “Poor Cecco” โดย Margery Bianco, พิมพ์ครั้งแรก, 175 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ; 2. 1969 “Sixth Erotic Engravings From Juliette” โดย Marquis De Sade, 60 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำแต่ไม่มี text; และ 3. 1976 “Edmund Dulac” โดย Colin White, พิมพ์ครั้งแรก, 205 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 20x26 ซม. - 24x29 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(3) "

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 4 books included 1. 1888 “A Thousand Miles Up The Nile” by Amelia Edwards 2nd Edition, 499 pages with B&W illustrations, 2. 1899 “Mr. Blackburne's Games of Chess” by Blackburne 1st Edition, 331 pages with B&W illustrations, 3. 1906 “Algeria & Tunis” by Frances E. Nesbitt, 1st Edition, 226 pages with map and colour illustrations, and 4.1923 “English Costume” By Dion Calthrop, 463 pages, colour illustrations. All hardbound cover, size 15x23 cm. -17x23 cm. Text in English. Fine. Inspection suggested. F.(4) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1888 “A Thousand Miles Up The Nile” โดย Amelia Edwards พิมพ์ครั้งที่สอง, 499 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ, 2. 1899 “Mr. Blackburne's Games of Chess” โดย Blackburne พิมพ์ครั้งแรก, 331 หน้าพร้อมภาพขาวดำ, 3. 1906 “Algeria & Tunis” โดย Frances E. Nesbitt, พิมพ์ครั้งแรก, 226 หน้าพร้อมแผนที่และภาพประกอบสี, และ 4.1923 “English Costume” โดย Dion Calthrop, 463 หน้าพร้อมภาพประกอบสี ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 15x23 ซม. -17x23 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบ F.(4) "

Auction Result for LOT NO:13:   unsold

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 1800   Approx: € 45  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 4 books included 1. 1919 “A Child's Garden Of Verses” by Robert Louis Stevenson, 125 pages with colour illustrations; 2. 1920 “Once Upon A Time” by A.A. Milne, 1st Edition, 269 pages with B&W illustrations; 3. 1924 “When We Were Very Young” by A.A. Milne, 100 pages with B&W illustrations; and 4. (1920?) “Pirates” by Lovat Fraser, 159 pages with B&W illustrations. Hardbound cover size 13x19 cm.-18x22 cm. Text in English. Fine. Inspection suggested. F.(4) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1919 “A Child's Garden Of Verses” โดย Robert Louis Stevenson, 125 หน้า พร้อมภาพประกอบสี; 2. 1920 “Once Upon A Time” โดย A.A. Milne, พิมพ์ครั้งแรก, 269 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ; 3. 1924 “When We Were Very Young” โดย A.A. Milne, 100 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ; และ 4. (1920?) “Pirates” โดย Lovat Fraser, 159 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 13x19 ซม.-18x22 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(4) "

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 6 books about watch and clock included 1. “PATEK PHILIPPE GENEVE”; 2. 1987 “The IDEN Clock Collection” by Percy G. Dawson, text in English with colour illustrations, 283 pages ; 3. 1996 “The Watch & Jewellery Year Book 1996”, text in Thai with colour illustrations, 236 pages; 4. 1986 “Writstwatches History of a century's development” by H. Kahkert, R. Muhe and G. L. Brunner, text in English with B&W illustrations, 400 pages; 5. 1988 “Time In Gold Wristwatch” by G. Viola and G.L. Brunner, text in English with colour illustrations, 250 pages; and 6. 1990 “Twentieth Century Wristwatches La Danza Delle Ore” by George Gordon, text in bi-lingual with colour illustrations, 356 pages, come with Certificate of Ownership No. 00970. All hardbound cover, size 21x27 cm.-24x31 cm. Good for watch lovers. (6)"
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 6 เล่มเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือและนาฬิกา ประกอบด้วย 1. “PATEK PHILIPPE GENEVE”; 2. 1987 “The IDEN Clock Collection” โดย Percy G. Dawson, ภาษาไทยพร้อมภาพประกอบสี หนา 283 หน้า ; 3. 1996 “The Watch & Jewellery Year Book 1996”, ภาษาไทยพร้อมภาพประกอบสี หนา 236 หน้า; 4. 1986 “Writstwatches History of a century's development” โดย H. Kahkert, R. Muhe และa G. L. Brunner, ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบขาวดำ หนา 400 หน้า; 5. 1988 “Time In Gold Wristwatch” โดย G. Viola และ G.L. Brunner, ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสี หนา 250 หน้า; และ 6. 1990 “Twentieth Century Wristwatches La Danza Delle Ore” โดย George Gordon, สองภาษาพร้อมภาพประกอบสี หนา 356 หน้า พร้อมหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของหมายเลข 00970 ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 21x27 ซม.-24x31 ซม. เหมาะสำหรับคนรักนาฬิกา (6)"

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 7 books included 1. 1824 “La Gerusalemme Liberta” Vol. 1 and Vol 2 by Torquato Tasso, printed by Nicolo Bettoni Milan, hardbound cover, size 14x22 cm., 333 and 341 pages respectively, texi in Italian without illustration. And 2. 1865 “The Liberators of Italy” 5 Volumes by E.H. Nolan published by James Virtue London, 1st Edition, hardbound cover, size 22x28 cm., text in English, all together 592 pages with illustrations. Fine. Low starting price only a bit over 200THB/book. Inspection suggested. F.(7) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 7 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1824 “La Gerusalemme Liberta” Vol. 1 และ Vol 2 โดย Torquato Tasso, พิมพ์โดย Nicolo Bettoni Milan, ปกแข็ง, ขนาด 14x22 ซม., หนา 333 หน้า และ 341 หน้า ตามลำดับ, เป็นภาษาอิตาเลียน ไม่มีภาพประกอบ และ 2. 1865 “The Liberators of Italy” 5 Volumes โดย E.H. Nolan พิมพ์โดย James Virtue London, พิมพ์ครั้งแรก, ปกแข็ง, ขนาด 22x28 ซม., เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมดรวมกันได้ 592 หน้า พร้อมภาพประกอบ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมากเพียง 200 กว่าบาทต่อเล่ม ควรตรวจสอบ F.(7) "

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 7 books included 1. 1933 “Flush, A Biography” by Virginia Woolf, 1st Edition, 185 pages. 2. 1973 “Flashman At The Charge” by George Macdonald Fraser, 1st Edition, 186 pages. And 3. lot of 5 books written by W.E. Johns included 2 copies of 1950 Biggles Gets His Men,189 pages; 1951 Biggles Works It Out, 192 pages; 1951 Gimlet Off The Map, 191 pages; and 1961 Biggles And The Poor Rich Boy, 182 pages. All hardbound cover, size 13x20 cm. - 14x22 cm. Text in English without illustration. Fine. Low starting price only a bit over 200THB/book. Inspection suggested. F.(7) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 7 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1933 “Flush, A Biography” โดย Virginia Woolf, พิมพ์ครั้งแรก, 185 หน้า 2. 1973 “Flashman At The Charge” โดย George Macdonald Fraser, พิมพ์ครั้งแรก, 186 หน้า และ 3. กลุ่มหนังสือ 5 เล่มเขียนโดย W.E. Johns ประกอบด้วย 1950 Biggles Gets His Men,189 หน้า จำนวน 2 เล่ม; 1951 Biggles Works It Out, 192 หน้า; 1951 Gimlet Off The Map, 191 หน้า; และ 1961 Biggles And The Poor Rich Boy, 182 หน้า ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 13x20 ซม. - 14x22 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีภาพประกอบ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมากเพียง 200 กว่าบาทต่อเล่ม ควรตรวจสอบ F.(7) "

Auction Result for LOT NO:17:   unsold

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 7 books included 1.1909 “Portugal” by Agnes M. Goodall, 88 pages; 2. 1910 “Russia” by L. Edna Walter, 88 pages, 3. 1913 “Pinocchio” by Carlo Lorenzini, 129 pages; 4.1920 “The Last Home of Mystery” by E. Alexander Powell, 332 pages; 5. 1927 “Llama Land” by Anthony Dell, 248 pages; 6. 1932 “The Pekingese Dog” by Mrs. Ashton Cross, 128 pages; and 7. 1960 “Mistapim In Cambodia” by Christopher Pym, 248 pages. All books are 1st Edition as claimed by owner. Harbound cover, size 14x20 cm. - 20x26 cm. Text in English with B&W or colour illustrations. Good condition. Fine. Low starting price only a bit over 200THB/book. Inspection suggested. F.(7)"
"”หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 7 เล่ม ประกอบด้วย 1.1909 “Portugal” โดย Agnes M. Goodall, หนา 88 หน้า; 2. 1910 “Russia” โดย L. Edna Walter, หนา 88 หน้า, 3. 1913 “Pinocchio” โดย Carlo Lorenzini, หนา 129 หน้า; 4.1920 “The Last Home of Mystery” โดย E. Alexander Powell, หนา 332 หน้า; 5. 1927 “Llama Land” โดย Anthony Dell, หนา 248 หน้า; 6. 1932 “The Pekingese Dog” โดย Mrs. Ashton Cross, หนา 128 หน้า; และ 7. 1960 “Mistapim In Cambodia” โดย Christopher Pym, หนา 248 หน้า เจ้าของอ้างว่า หนังสือทุกเล่มพิมพ์ครั้งแรก ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด14x20 ซม., - 20x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ มีภ่าพประกอบขาวดำหรือสี สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมาก เพียง 200 กว่าบาทต่อเล่ม ควรตรวจสอบ F.(7)"

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 8 First Edition books included 1. 1932 “The Narrow Corner “ by W. Someret Maugham, 293 pages; 2. 1936 “The Big Money” by John Don Passos, 519 pages; 3. 1970 “The Guerrillas” by Jean Larteguy, 267 pages; etc. All hardbound cover and without illustrations, size 13x19 cm. - 15x23 cm. Text in English. Fine. Low starting price less than 200 THB/book. Inspection suggested. F.(8)"
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือพิมพ์ครั้งแรก 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1932 “The Narrow Corner “ โดย W. Someret Maugham, 293 หน้า; 2. 1936 “The Big Money” โดย John Don Passos, 519 หน้า; 3. 1970 “The Guerrillas” โดย Jean Larteguy, 267 หน้า; เป็นต้น ปกแข็งทุกเล่มและไม่มีภาพประกอบ, ขนาด 13x19 ซม. - 15x23 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 200 บาท/เล่ม ควรตรวจสอบ F.(8)"

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 8 reprint books included 1. 1997 “Government Gazette in the Reign of King Rama V” Vol. 1-4 of Chulasakkarat 1236-1239 (A.D. 1874-1877), 2. 1997 Calendar and Archives Vol. 1 October - March of Rattanakosin Sok 108 in 2 copies, 3. 1998 “Conscription of House Number and Address in Chulasakkarat 1245” Vol. 1-2. Hardcover, size 15x21 cm.- 26x37 cm. Text in Thai, various books with B&W illustrations. Additional a book titled “British & European Birds in Colour” by Bertel Bruun published in 1969, 321 pages, size 21x30 cm., text in English with colour illustration. Good for reference and library. Very interesting. (9) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือพิมพ์ใหม่ 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1997 “ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 5” เล่ม 1-4 ปีจุลศักราช 1236-1239 (ค.ศ. 1874-1877), 2. 1997 “ประติทินบัตรแลจดหมายเหตุ เล่ม 1 ตุลาคม - มีนาคม ปีรัตนโกสินทรศก 108 จำนวน 2 เล่ม, 3. 1998 “สารบาญชี ปี จ.ศ. 1245” เล่ม 1-2 ปกแข็ง ขนาด 15x21 ซม.- 26x37 ซม. เป็นภาษาไทย หลายเล่มมีภาพประกอบขาวดำ นอกจากนี้ยังมีหนังสือชื่อ “British & European Birds in Colour” โดย Bertel Bruun พิมพ์ปี 1969, หนา 321 หน้า, ขนาด 21x30 ซม., เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสี เหมาะสำหรับอ้างอิงและห้องสมุด น่าสนใจ (9) "

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book; Cremation book of Chao Chom Piam (a consort of King Mongkut) on 17 August 1905, size 15cm.x23cm, 9 pages, pages split & some ageing but still in good condition.(1)"
หนังสือการพระราชกุศล เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม (เจ้าจอมในรัชกาลที่4) วันที่17สิงหาคม ร.ศ.123 ขนาด15ซม.x23ซม.9 หน้า ตัวเล่มแยกออกจากกันและมีรอยความเก่าแต่ยังสมบูรณ์ (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Books - Lot of 3 books included 1. 1959 Dated Buddha Images of Northern Siam by A.B. Griswold published by Artibus Asia, hardbound cover, size 23x32 cm., text in English with illustration, 97 pages; 2. The Journal of Siam Society Vol. 38 January 1951 featuring Sculpture of Peninsular Siam in the Ayuthya Period; 3. The Journal of Siam Society Vol 44 April 1956 featuring The Lofty Sanctuary of Khao Phra Vihar. Both 2 & 3 softbound cover, size 18x24 cm. text in English with illustrations. Very interesting. (3) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1959 Dated Buddha Images of Northern Siam โดย A.B. Griswold พิมพ์โดย Artibus Asia, ปกแข็ง ขนาด 23x32 ซม., เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ หนา 97 หน้า; 2. The Journal of Siam Society เล่มที่ 38 มกราคม 1951 เน้นเกี่ยวกับ “ประติมากรรมของคาบสมุทรสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา”; 3. The Journal of Siam Society เล่มที่ 44 เมษายน 1956 เน้นเกี่ยวกับเขาพระวิหาร เล่ม 2 และ 3 ปกอ่อน ขนาด 18x24 ซม. เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ น่าสนใจ (3) "

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"”Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 12x18 cm., thickness 3 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)”"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 12x18 ซม. หนา 3 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - Lot of 2 cigarette card albums “The Olympics 1936” with details in German and illustrations complete with 375 cards with dust jacket. Fine. Rare. Very interesting. F.(2)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเร็ท 2 เล่ม เกี่ยวกับ “The Olympics 1936” พร้อมเนื้อหาและภาพประกอบ เป็นภาษาเยอรมัน พร้อมปก ครบ 375 ใบ สาภพดี หายาก น่าสนใจ F.(2)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 4600   Approx: € 115  Download Blank POST-BID
"Cigarette cards: Lot of 2 albums housed cigarette cards issued by different manufacturer included “The World in Pictures” by Cigarettenfabrik Josetti Gmbh., and “Modern Painting” by Cigaretten Bilderdienst. Very nice. F.(2)”"
"”รูปยาซิกาเรตการ์ด: กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเรตการ์ด 2 เล่มออกโดยโรงงานแตกต่างกัน ได้แก่ “The World in Pictures” โดย Cigarettenfabrik Josetti Gmbh., และ “Modern Painting” โดย Cigaretten Bilderdienst สีสันสวยงาม F.(2)”"

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Circa 1887-1910 Tramway original ticket by “Bangkok Tramway Co. Ltd.” on dark brown paper printed in bi-lingual (Siamese-English) in black valued at 3 Atts, ticket size 40x45mm, number “8888” & large “8” at center in red, reverse advertisement in Siamese; the first tramway was opened during Rama V's reign in 1887 using horse drawn system; the ticket is still in amazing perfect condition, a scarce historic item.(1) "
ตั๋วรถรางสมัยรัชกาลที่ 5 ชนิดราคา 3อัฐ โดยบริษัทฯรถรางกรุงเทพฯ กระดาษน้ำตาลพิมพ์สีดำสองภาษา ไทย-อังกฤษ ขนาดตั๋ว 40x45มม หมายเลข “8888” & เลข “8” สีแดงตรงกลาง ด้านหลังโฆษณาเป็นภาษาไทย (รถรางสายแรกเปิดใช้ในสมัย ร.5 พ.ศ.2430 โดยใช้ม้าลากตัวรถ) ตั๋วแผ่นนี้ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ที่สมบูรณ์มากๆ เป็นชิ้นสะสมประวัติศาสตร์ที่หายากชิ้นหนึ่งของไทย (1)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Document - Land Ownership Report dated 10 July 1942 on reverse affixed with one Public Welfare 5b. Thai numeral. Upper left corner torn but still fine. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - รายงานกรรมสิทธิ์ที่ดินลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2485 ผนึกอากร ส.ป.ส. 5บ. เลขไทย หนึ่งดวงที่ด้านหลัง มุมซ้ายบนฉีกขาดหายไปแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Documents: Lot of private Chinese loan and cash borrow in Bangkok.(1 lot)
กลุ่มเอกสารการยืมเงินเขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด ควรตรวจสอบ(1 รายการ)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"French Newapeper “Le Petit Parisien” issued 28 May 1893 and 6 August 1893 with picture in B&W “The French Garrison in the island of Khone” and “The French Fleet Entered Menam, the River that leads to Bangkok” respectively. Good condition. (2)"
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Parisien” ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2436 และ 6 สิงหาคม 2436 มีภาพขาวดำ “ทหารฝรั่งเศสที่เกาะโคน” และ “กองทัพเรือฝรั่งเศสเข้าไปในแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่นำไปสู่กรุงเทพฯ” ตามลำดับ สภาพดี (2)

Auction Result for LOT NO:29:   unsold

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"French Newspaper “Le Petit Journal” issued 24 June 1906, 14 July 1907 and 31 July 1910 with pictures in colour of “The Cambodia Dance of Nymphes”, “Car Accident in Mongolia/China”, and “Rapids in Mekong” respectively. All nicely housed on sunken card. (3) "
"หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2449, 14 กรกฎาคม 2450 และ 31 กรกฎาคม 2453 กรกฎาคม “การเต้นรำของชาวกัมพูชา Nymphes”, “อุบัติเหตุทางรถยนต์ในมองโกเลีย/จีน”, และ “น้ำเชี่ยวในแม่น้ำโขง” ตามลำดับทั้งหมด ติดบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (3) "

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"French Newspaper “Le Petit Journal” issued June 10, 1893 with pictures of King Chulalongkorn (King Rama V) and Queen in color and issued September 19, 1897 with picture of King Chulalongkorn in color. (2) "
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le petit Journal” ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2436 มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพระบรมราชินีนาถ เป็นภาพสี และฉบับลงวันที่ ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2444 มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นภาพสี สวยงามมาก หายาก (2)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
French Newspaper “Le Petit Parisien” issued 30 July 1893 and 19 September 1897 with picture in B&W “King's Palace in Bangkok - the Arrival of Royal Cartage” and “King Chulalongkorn and His Sons on the Balcony of the Royal Palace” respectively. Good condition. (2)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Parisien” ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2436 และ 19 กันยายน 2436 มีภาพขาวดำ “พระราชวังในกรุงเทพฯ - ขบวนเสด็จพระราชดำเนิน” และ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสที่ระเบียงพระบรมมหาราชวัง” ตามลำดับ สภาพดี (2)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"French Newspaper 1900 “Le Petit Journal” issued 8 April 1900, 9 September 1900, 30 September 1900, 25 November 1900 and 2 December 1900 with pictures in colour of “The Pavillion of Indo-China”, “The Pavillion of Japan”,”The Paviliion of British-India”,”The Pavillion of China”,and “The Pavillion of French-India” respectively. All nicely housed on sunken cards. (5) "
"หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส 2443 “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2443, 9 กันยายน 2443, 30 กันยายน 2443, 25 พฤศจิกายน 2443 และ 2 ธันวาคม 2443 มีภาพสี “ศาลาอินโดจีน”, “ศาลาญี่ปุ่น”,”ศาลาอังกฤษ - อินเดีย”,”ศาลาจีน”, และ “ศาลาฝรั่งเศส - อินเดีย” ตามลำดับ ทั้งหมดติดกรอบบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (5) "

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
Invitation Card 1921: Official invitation card for dinner on 3 December 1921 at Scout's club in Nakorn Rajsima. Hardcard with gilt rim size 20x12.5 cm. VF.(1)
บัตรเชิญ: บัตรเชิญรับประทานอาหารเย็น วันที่ 3 ธันวาคม 2464 ณ สโมสรเสือป่า จังหวัดนครราชสีมา กระดาษแข็งขอบสีทอง ขนาด 20x12.5 ซม. VF.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Invitation letter to H.R.H. Devawongse Varopakarn to join the party to be held at Krairiksh Mansion on 2 January B.E. 2465 and a cover with 2 punching holes. Letter size 12x16 cm. with coloured emblem on upper left corner. Good condition. Interest
หนังสือเชิญ: หนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการให้เสด็จบ้านไกรฤกษ์ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2465 พร้อมซองจดหมายซึ่งถูกเจาะรู 2 รู กระดาษจดหมายขนาด 12x16 ซม. มีสัญลักษณพิมพ์สีอยู่มุมบนด้านซ้าย สภาพดี น่าสนใจ (2)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Letter dated 2 July B.E. 2473 from Prince Pridi Devakula to requesting for a leave of absence to Phetchaburi for 1 week. Size 16x21 cm. Torn upper left corner and few insect holes. (1)
จดหมาย: จดหมายลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ของ หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล ขอลาพักไปเพชรบุรีหนึ่งอาทิตย์ ขนาด 16x21 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีรอยฉีกขาดและมีรูแมลงหลายรู (1)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Letter dated 2 September B.E. 2464 signed Chao Phraya Dhamma to King Rama VI regarding the correction wording. Size 13x20 cm. (1)
จดหมาย: จดหมายลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2464 ลงนามโดยเจ้าพระยาธรรมากราบบังคมทูลรัชกาลที่เรื่องแก้ไขคำที่ได้ประราชทาน ขนาด 13x20 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Letter: Letter dated 28 February R.S. 131 signed by Phraya Ruksa Sombat to King Rama VI advising the deposit of 2,406 Baht 23 Satang to account at Bank of Indochina. Left with fault in the middle. Size 19x25 cm. (1) "
"จดหมาย: จดหมายลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 131 ลงนามโดยพระยารักษาสมบัติ กราบบังคมทูลรัชกาลที่ 6 ว่าได้นำเงิน 2,406 บาท 23 สตางค์เข้าบัญชีที่ธนาคารอินโดจีนแล้ว ขนาด 19x25 ซม. (1) "

Auction Result for LOT NO:38:   unsold

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Letter dated 6 April R.S. 124 signed by Pichit Jirapa regaring the mortage of Krom Nara. Size 14x22 cm. (1)
จดหมาย: จดหมายลงวันที่ 6 เมษายน ร.ศ. 124 ลงนามโดยพิจิตรจิราภา เกี่ยวกับการจำนองของกรมนราฯ ขนาด 14x22 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Letter dated May B.E. 2503 signed by Mr. Malai Chupinich to Ambassador to Paris to provide convenience in visiting newspaper publisher in Paris. Size 21x27 cm. Two holes on left side. (1)
จดหมาย: จดหมายลงวันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2503 ลงนามโดยนายมาลัย ชูพินิจ ถึงเอกอัครราชทูตประจำปารีสให้อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์ ขนาด 21x27 ซม. ด้านซ้ายมีรู 2 รู (1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Letter: Letter on Sa paper of 3 pages dated 20 June R.S. 127 signed by H.R.H. Devawongse Varopakarn to King Rama V regarding construction of new palace. Size 15x29 cm. glued on paper size 21x33 cm. Good condition. (1)
จดหมาย: จดหมายเขียนบนกระดาษสา 3 หน้า ลงวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ. 127 ลงพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ กราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการสร้างวังใหม่ ขนาด 15x29 ซม. ผนึกบนกระดาษขนาด 21x33 ซม. สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Letter: Letter signed by Phraya Pipat Kosa regarding the share of Rotrang Thaitun Co., Ltd. Some pages of letter missing. Size 20x33 cm. Fault at lower left corner. (1) "
จดหมาย: จดหมายลงนามโดยพระยาพิพัฒน์โกษาเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทรถรางไทยทุนจำกัด จดหมายฉบับนี้หน้าไม่ครบ ขนาด 20x33 ซม. มีตำหนิที่มุมล่างซ้าย (1)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Letter: Lot of 2 two-fold letters dated 19 July R.S. 113 and 26 July R.S. 113 signed by H.R.H. Devawongse Varopakarn advising King Rama V about the illness of Crown Prince Vajirunnahit. Size 14x23 cm. Minor fault. Inspection suggested. (2)
จดหมาย: กลุ่มจดหมายพับสองจำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ร.ศ. 113 และ 26 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับอาการประชวรของเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ ขนาด 14x23 ซม. มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (2)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Lot of 2 books consists of 1. The Prakaipet Indhusophon Collection of Siam with text in English and illustrations, and 2. 110 Years of Thai Postage Stamps by the Communications Authority of Thailand with text in Thai and English with illustrations. Hardbound cover size 22x30 cm. Good for reference. Low starting price. (2) "
"กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. The Prakaipet Indhusophon Collection of Siam เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ หนา 230 หน้า, และ 2. 110 ปี ตราไปรษณียากรไทย โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ หนา 402 หน้า ปกแข็ง ขนาด 22x30 ซม. เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง ราคาเริ่มต้นต่ำ (2) "

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Lot of miscellaneous collectables included books - one entitled “Ngao Pa” written by King Rama V published in 1923 with fault at front cover and another entitled “TITO” translated into Thai by H.M. King Bhumibol published in 1994, commemorative postage stamps, foreign banknotes, coins, Thai medals, etc. Inspection suggested. (1 lot)"
"กลุ่มสิ่งสะสมเบ็ดเตล็ดประกอบด้วยหนังสือ - เล่มหนึ่งชื่อ “เงาะป่า” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในปี 2466 ปกมีตำหนิ เล่มหนึ่งชื่อ “ติโต” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงแปล พิมพ์ในปี 2537, แสตมป์ที่ระลึก, ธนบัตรต่างประเทศ, เหรียญกษาปณ์, เหรียญที่ระลึก เป็นต้น ควรตรวจสอบ (1 lot) "

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Lottery: 1920 King Rama 6 “Scout Fund Lottery, Million Baht”, large size 14cm.x21cm., the very first lottery ticket in King Rama 6 sold at 1 Baht per piece, showing large tiger on the foreground, violet rubber stamp of the Tiger’s head on the upper left & signature of the Tiger’Corp. General on the upper right, on reverse printed winning prizes “promised to pay to the holder”, 4-folded otherwise very fine condition. On reverse reinforced. Extremely scarce. Inspection suggested. (1)"
2462 “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” เป็นลอตเตอรี่ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่6 เพื่อหารายได้บำรุงกองอาสาสมัครเสือป่า ขนาดใหญ่มาก 14ซม.x21ซม. จำหน่ายในราคาฉบับละ1บาท ด้านหน้ามีภาพเสือตัวใหญ่นอนอยู่ตรงกลาง ประทับตรายางสีม่วงภาพหัวเสือที่ขอบด้านซ้ายและลายเซ็นหัวหน้ากองอาสาที่ขอบด้านขวา ด้านหลังพิมพ์รายละเอียดรางวัลต่างๆ มีรอยพับ 4 รอยมิฉะนั้นสภาพดีมาก ด้านหลังดามด้วยฮินท์ หายากมาก ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of cigarette cards, match labels and fish sauce labels totalling over 100 pieces. Mostly in good condition. Very interesting. Inspection suggested. F.(100+) "
"ล็อทรวมรูปยาซิกาเรตการ์ด, ป้ายไม้ขีดไฟและป้ายน้ำปลา รวมกว่า 100 ชิ้น ส่วนใหญ่ในสภาพดี น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(100+) "

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Official letter: Lot of 2 official letter of 29 December R.S. 116 signed by H.H. Kromamun Bidyalabh Minister of Public Works to Chao Phya Passakornvong and H.R.H. Prince Naris, Minister of Defence. Content about requesting to provide convenience to Mr.Lindenburg visiting the government agencies in order to write a book. Both letters folded horizontally in the middle but in fine condition with an envelope folded and some fault. Very interesting and rare.(2)"
จดหมาย: กลุ่มจดหมาย 2 ฉบับ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ร.ศ.116 ลงพระนามโดย พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภ พฤฒิยากร เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการถึงเจ้าพระยาภาศกรวงษ์ กรมพิพิธภัณฑ์ และพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ข้อความในจดหมายเป็นขอให้อำนวยความสะดวกแก่มิสเตอร์ลินดินเบิก ในการเข้าชมหน่วยราชการเพื่อนำไปเขียนหนังสือ จดหมายทั้ง 2 ฉบับมีรอยพับตรงกลางตามแนวนอนแต่อยู่ในสภาพที่ดีมากและมีซองจดหมายด้วย 1 ซอง สภาพมีรอยพับและชำรุดเล็กน้อย น่าสนใจมากและหายาก(2)”

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"Photo Cards - A collection of 500 photo cards of celebreties of the world from 1905, royal families of the world including King Rama V. Hardbound cover, size 37x24. Text in French. (1)"
บัตรภาพถ่าย- ชุดสะสมบัตรภาพถ่ายจำนวน 500 ใบของดาราของโลกตั้งแต่ปี 1905 ราชวงศ์ทั่วโลกรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปกแข็ง ขนาด 37x24 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส (1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of King Chulalongkorn and H.R.H. Prince Maha Vajiravudh in childhood. Size 18x24 cm. Excellent condition. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขณะทรงพระเยาว์ ภาพขนาด 18x24 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 3000
Found 2703 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price