รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 89 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 89    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Receipt - 1944 Chieng Tung Hospital's Receipt dated 18 July 2487 affixed wih Chieng Tung revenue 5 satangs cancelled by signature and handwritten date 18 FEB 44. Fine but minor fault on upper right corner. Inspection suggested. F.(1)
ใบรับเงิน - 2487 ใบรับเงินออกโดยโรงพยาบาลเชียงตุง วันที่ 18 กรกฎาคม 2487 ผนึกอากรแสตมป์เชียงตุงชนิดราคา 5 สตางค์ ฆ่าโดยลายเซ็นและเขียนวันที่ 18 ก.พ. 87 ด้วยมือ สภาพดีแต่มุมบนด้านขวาแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:89:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 89 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price