รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 86 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 86    meaning Starting: THB 5400   Approx: € 135  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of telegrams and documents of “Saharat Thai Derm - Chiang Tung”. Telegrams from Hua Hin to Bangkok included 1. Yellow Siam telegram dated 2/12/81 regarding showing movie King Kong and 2. Green telegram dated 16/1/2500 receiving ackowledgement. Chiang Tung's 10 documents included wages, renting room, travel allowance, etc. Good condition. Inspection suggested. (1 lot) "
เอกสาร - กลุ่มโทรเลขและเอกสารของสหรัถไทยเดิม-เชียงตุง โทรเลขส่งจากหัวหินมากรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1. โทรเลขสยามสีเหลืองลงวันที่ 2/12/81 เกี่ยวกับฉายภาพยนตร์เรื่องคิงคอง และ 2. โทรเลขไทยสีเขียวลงวันที่ 16/1/2500 แจ้งว่าของได้รับแล้ว เอกสารเชียงตุงรวม 10 ฉบับ เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น สภาพดี ควรตรวจสอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:86:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 86 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price