รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 84 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 84    meaning Starting: THB 5600   Approx: € 140  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 9 documents included 1. lot of 5 memorandums between Thai government and French officers in Luang Prabang Champasak and Vientiane in 1944 regarding the shortage of rice and asking to buy 500 tons of rice from Chiangrai, etc. and 2. lot of 4 documents in related to Phratabong Province, Siamrap Province and Pibulsongkram Province in 1946 about allowance for holding prisoners, regale allowance for United Nations officers, etc. Very interesting. Good condition. (1 lot)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสารจำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย 1. กลุ่มเอกสารบันทึกการเจรจารระหว่างรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในหลวงพระบาง จำปาศักดิ์ และเวียงจันท์จำนวน 5 ฉบับในปี 2487 เกี่ยวกับการขาดแคลนข้าว และขอซื้อข้าวจากเชียงราย 500 ตัน เป็นต้น และ 2. กลุ่มเอกสาร 4 ฉบับที่เกี่ยวกับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมราป และจังหวัดพิบูลสงคราม ในปี 2489 เกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยงกักกันชนชาติศัตรู ค่ารับรองทหารสหประชาชาติ เป็นต้น น่าสนใจ สภาพดี (1 lot)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 84 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price