รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 8 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Book: Lot 4 books included 1. (1860?) “The Comic History of Rome” by Gilbert A'Beckett, 418 pages with B&W and colour plate illustrations; 2. The Savoy Opera” by Perch Fitzgerald, 1st Edition, 248 pages with B&W illustrations; 3. 1905 “Old Provence” by Theodore Andrea Cook, 1st Edition 2 volumes. Vol 1: 327 pages and Vol. 2: 428 pages, with B&W illustrations and map; 4. 1910 “Instruments of the Modern Orchestra & Early records of the Precursors of the Violin Family” by Kathleen Schlesinger, 1st Edition 2 volumes, Vol. 1 and Vol. 2 total 658 pages with B&W illustrations. Hardbound cover, size 14x20 cm. - 17x25 cm. Text in English. Fine. Low starting price only 250 THB/book. Inspection suggested. F.(6) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. (1860?) “The Comic History of Rome” โดย Gilbert A'Beckett, 418 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำและเพลทสี; 2. The Savoy Opera” โดย Perch Fitzgerald, พิมพ์ครั้งแรก, 248 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ; 3. 1905 “Old Provence” โดย Theodore Andrea Cook, พิมพ์ครั้งแรก มี 2 เล่ม เล่มแรก: 327 หน้า และ เล่มที่สอง: 428 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำและแผนที่; 4. 1910 “Instruments of the Modern Orchestra & Early records of the Precursors of the Violin Family” โดย Kathleen Schlesinger พิมพ์ครั้งแรก มี 2 เล่ม เล่มแรกและเล่มที่สองรวมกัน 658 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ ปกแข็งทุกเล่ม ขนาด 14x20 ซม. - 17x25 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำเพียงเล่มละ 250 บาท ควรตรวจสอบ F.(6) "

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 5800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price