รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 76 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 76    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Royal Command of King Rama VIII promoting one naval officer to Second Lieutenant on 1 April 1933. Royal Command seal in red, cpuntersigned by Colonel Phraya Phahon Phonphayuhasena Prime Minister at the time on 21 June 1933. Paper size 25x39 cm. Four folded but still very fine. Very interesting. F.(1) "
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ใหว่าที่นายเรือตรีเลื่อนเป็นนายเรือตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476 ประทับตราพระบรมราชโองการด้วยหมึกสีแดง แลฃะพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีมนขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2476 ขนาด 25x39 ซม. มีรอยพับสี่รอย สภาพยังดี น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 24000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 76 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price