รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 74 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 74    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Royal Command - English translation of Royal Command of King Rama V bestowing the Royal Decorative Order to Captain Karl Nosek the Most Honourable Order of the Crown of Siam called Mandanabhorn or Commander on 24th June 1897 signed by “Chulalongkorn” in English complete with cover embossed with the royal seal of insignia on the flap in colour. Paper size 25x38 cm. Three folded but still very fine. Cover size 26x14 cm. F.(2)
พระราชโองการ - คำแปลเป็นภาษาอังกฤษประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ชื่อมัณฑนาภรณ์ หรือตริตาภรณ์มงกุฏไทย แก่ Captain Karl Nosek ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2440 ลงพระปรมาภิไธยเป็นภาษาไทย “จุฬาลงกรณ์” พร้อมซองฝาซองปั้มนูนสัญลักษณ์พระราชลัญจกรของเครื่องราชฯ นี้เป็นสี ขนาดกระดาษ 25x38 ซม. มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก ขนาดซอง 26x14 ซม. น่าสนใจมาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 9800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 74 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price