รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 48 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 48    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Official letter: Lot of 2 official letter of 29 December R.S. 116 signed by H.H. Kromamun Bidyalabh Minister of Public Works to Chao Phya Passakornvong and H.R.H. Prince Naris, Minister of Defence. Content about requesting to provide convenience to Mr.Lindenburg visiting the government agencies in order to write a book. Both letters folded horizontally in the middle but in fine condition with an envelope folded and some fault. Very interesting and rare.(2)"
จดหมาย: กลุ่มจดหมาย 2 ฉบับ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ร.ศ.116 ลงพระนามโดย พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภ พฤฒิยากร เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการถึงเจ้าพระยาภาศกรวงษ์ กรมพิพิธภัณฑ์ และพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ข้อความในจดหมายเป็นขอให้อำนวยความสะดวกแก่มิสเตอร์ลินดินเบิก ในการเข้าชมหน่วยราชการเพื่อนำไปเขียนหนังสือ จดหมายทั้ง 2 ฉบับมีรอยพับตรงกลางตามแนวนอนแต่อยู่ในสภาพที่ดีมากและมีซองจดหมายด้วย 1 ซอง สภาพมีรอยพับและชำรุดเล็กน้อย น่าสนใจมากและหายาก(2)”

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 9200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 48 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price