รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 43 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 43    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Letter: Lot of 2 two-fold letters dated 19 July R.S. 113 and 26 July R.S. 113 signed by H.R.H. Devawongse Varopakarn advising King Rama V about the illness of Crown Prince Vajirunnahit. Size 14x23 cm. Minor fault. Inspection suggested. (2)
จดหมาย: กลุ่มจดหมายพับสองจำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ร.ศ. 113 และ 26 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับอาการประชวรของเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ ขนาด 14x23 ซม. มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (2)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 10000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 43 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price