รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 41 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 41    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Letter: Letter on Sa paper of 3 pages dated 20 June R.S. 127 signed by H.R.H. Devawongse Varopakarn to King Rama V regarding construction of new palace. Size 15x29 cm. glued on paper size 21x33 cm. Good condition. (1)
จดหมาย: จดหมายเขียนบนกระดาษสา 3 หน้า ลงวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ. 127 ลงพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ กราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการสร้างวังใหม่ ขนาด 15x29 ซม. ผนึกบนกระดาษขนาด 21x33 ซม. สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 5000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 41 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price