รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 39 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 39    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter: Letter dated 6 April R.S. 124 signed by Pichit Jirapa regaring the mortage of Krom Nara. Size 14x22 cm. (1)
จดหมาย: จดหมายลงวันที่ 6 เมษายน ร.ศ. 124 ลงนามโดยพิจิตรจิราภา เกี่ยวกับการจำนองของกรมนราฯ ขนาด 14x22 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 39 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price