รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 22 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 22    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Books - Lot of 3 books included 1. 1959 Dated Buddha Images of Northern Siam by A.B. Griswold published by Artibus Asia, hardbound cover, size 23x32 cm., text in English with illustration, 97 pages; 2. The Journal of Siam Society Vol. 38 January 1951 featuring Sculpture of Peninsular Siam in the Ayuthya Period; 3. The Journal of Siam Society Vol 44 April 1956 featuring The Lofty Sanctuary of Khao Phra Vihar. Both 2 & 3 softbound cover, size 18x24 cm. text in English with illustrations. Very interesting. (3) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1959 Dated Buddha Images of Northern Siam โดย A.B. Griswold พิมพ์โดย Artibus Asia, ปกแข็ง ขนาด 23x32 ซม., เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ หนา 97 หน้า; 2. The Journal of Siam Society เล่มที่ 38 มกราคม 1951 เน้นเกี่ยวกับ “ประติมากรรมของคาบสมุทรสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา”; 3. The Journal of Siam Society เล่มที่ 44 เมษายน 1956 เน้นเกี่ยวกับเขาพระวิหาร เล่ม 2 และ 3 ปกอ่อน ขนาด 18x24 ซม. เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ น่าสนใจ (3) "

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 8800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 22 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price