รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 91 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 91    meaning Starting: THB 18500   Approx: € 462  Download Blank POST-BID
"Revenue - Lot of General Revenue “Musician” 1b. and 20b. printed by Harrison and Sons Ltd. in circa 1977. Mostly in full sheet of 100. The 1b. 864 values, 5b. 44 values and 20b. 867 values. Total face value and still usable 18,424 THB. Unmounted mint. Fine. Inspection suggested. F.(1,775)"
"อากรแสตมป์ - กลุ่มอากรแสตมป์ “ชุดเทวดาดีดพิณ” 1บ. และ 20บ. พิมพ์โดย Harrison and Sons Ltd. ประมาณ ปี 2520 ส่วนใหญ่เต็มแผ่น 100 ดวง ชนิดราคา 1บ. มี 864 ดวงv, 5บ. มี 44 ดวง และ 20บ. มี 867 ดวง ราคาหน้าดวงรวม 18,424 บาท ซึ่งยังใช้ได้ตามมูลค่านี้ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ควรตรวจสอบ F.(1,775)"

Auction Result for LOT NO:91:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 91 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price