รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 73 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 73    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Receipt - Receipt of Money Order Post Office No. 67 for money order of 600 Baht with 6 Baht fee tied by UBON (PDR-03D) cds dated 2-2-59. Two holes on upper left otherwise very fine. Inspection suggested. F.(1)
ใบเสร็จรับเงิน - ใบเสร็จรับเงินของไปรษณีย์ธนาณัติที่ 67 สำหรับธนาณัติ 600 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท ประทับตราอุบลราชธานี (PDR-03D) วันที่ 2-2-59 มุมบนด้านซ้ายมีรู 2 รูแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 1000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 73 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price