รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 78 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 78    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Trading cards - Lot of trading cards and cigarette cards in related to Siam in total of 13 cards included “diplomats and famous ambassadors”, 'Siamese flag”, “Siam campaign - the French gunners force entering the Meanam”, etc. Fine. F.(13) "
"บัตรสินค้า - กลุ่มบัตรสินค้าและรูปยาซิกาเร็ท ที่เกี่ยวกับประเทศสยาม รวม 13 ใบ ประกอบด้วย “นักการทูตและทูตที่มีชื่อเสียง”, 'ธงสยาม”, “สยามแคมเปญ - กองทัพฝรั่งเศสเข้าสู่แม่น้ำ”, เป็นต้น สภาพดี F.(13)"

Auction Result for LOT NO:78:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 78 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price