รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 82 from total of 2703     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 82    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 5 Boat License issued by Harbor Department in period of 1937-44. Two owners in Battambong, two in Narathivas and one Pattalung. Every license affixed with at least one value of Public Welfare Issue such as 1b.(#FD-0007) Thai numeral, 1b.(#FD-0014) Arabic numeral, etc. Fine. Inspection suggested. F.(5)"
"เอกสาร - กลุ่มใบอนุญาตใช้เรือออกโดยกรมเจ้าท่า 5 ฉบับ ในช่วงปี 2480-87 เจ้าของเรืออยู่ในพระตะบอง 2 ราย อยู่ในนราธิวาส 2 รายและอยู่ในพัทงลุง 1 ราย ใบอนุญาติทุกใบผนึกอากรแสตมป์ชุด ส.ป.ส. อย้างน้อยหนึ่งดวง เช่นผนึกชนิดราคา 1บ.(#FD-0007) เลขไทย, 1บ.(#FD-0014) เลขอารบิค เป็นต้น สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(5)"

Auction Result for LOT NO:82:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 82 from total of 2703    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 31st March & 1st April 2018; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price